Technische Universiteit Eindhoven: Smullen voor VHP en Brabantse Bouwsociëteit

Tekst & Fotografie © Jan van Lieshout

In bioscoopzaal 2 van De Cacaofabriek, de nieuwe creatieve hotspot van Helmond vond de ledenvergadering van Vastgoedplatform Regio Helmond plaats. Lang vergaderen is niet de doelstelling van het platform daarom werd er snel door de onderwerpen heen gewandeld. Onderwerpen die de dagvoorzitter behandelde waren onder andere de geplande stedentrip die dit keer tweedaags zal zijn. In juni gaan we naar een mooie stad die interessant is qua architectuur en projecten. Vervolgens behandelde Steffen van der Wielen de financiën. Die staan er wederom goed voor. Waarna de samenstelling van het platform aan de orde kwam. Welke mensen met welke disciplines passen in onze club? Daarvan werd een keurig schema getoond waarop weinig kritische opmerkingen geplaatst werden. Als laatste werd de marketing behandeld. Hierbij werd de nieuwe website getoond. De totaal andere look-and-feel werd gepresenteerd door Pieter van Santvoort en het verrassende ontwerp werd met algemene instemming goedgekeurd. Omdat het platform zich wil richten op het gebied tussen grofweg Eindhoven en Noord-Limburg is het voorstel om de naam te wijzigen in Vastgoedplatform Helmond/Peel na enige discussie aangenomen. Alleen de naam ‘Helmond’ zou te kort doen aan de doelstellingen van het platform. Spiegel crossmedia communicatie presenteerde ook het opgefriste logo met de nieuwe naam. Dit zal op alle communicatie-uitingen geplaatst worden. De agenda voor de bijeenkomsten van 2016 is tevens besproken. Hierbij moeten nog een aantal onderwerpen ingevuld worden. Mensen met ideeën zijn welkom. Voorts werd er een beroep gedaan op de leden om zoveel mogelijk aanwezig te zijn, zeker wanneer er projecten of bedrijven bezocht worden.

Edwin de Brauwer en de taxateur nieuwe stijl

Edwin, een van onze leden gaf een perfecte lezing over de door de overheid opgelegde gewijzigde verantwoordelijkheden van makelaars en taxateurs. In een vloeiend betoog nam Edwin ons aan de arm langs onder andere NAR, BAR, DCF en RICS en REV. Vanaf januari 2016 is er een nieuw regime waarin de rol van makelaar en taxateur veel meer een gescheiden discipline moet zijn. Dit regime is onder druk van de Nederlandse Bank en AFM opgelegd. Makelaar is een vrij beroep en taxateurs zullen alleen nog maar gecertificeerd mogen opereren en dat dan ook nog volgens streng vastgestelde richtlijnen. Een en ander is ontstaan uit de parlementaire werkgroep boven- en onderwereld van 2008. Onder druk van toezichthouders is er (vooruitlopend op het NRVT) een platform taxateurs en accountants ontstaan. Dit platform heeft 28 richtlijnen omarmt waaraan men zich vanaf januari 2016 moet houden. Het is bijvoorbeeld ‘not done’ om voor belanghebbenden te taxeren. De toezichthouder wil een duidelijke scheiding van belangen. Bovendien willen banken liever geen combinaties van makelaar en taxateur. Dat betekent dat de vakken steeds meer en meer gescheiden worden. Subjectieve en emotionele argumenten moeten uit de taxatiewereld verdwijnen. Taxaties moeten voortaan gebaseerd zijn op inhoud. En inhoud moet gebaseerd zijn op de richtlijnen. Er moeten ook duidelijke opdrachtbevestigingen gemaakt worden voor te taxeren projecten. Al met al doet de overheid dit om meer greep te krijgen op mogelijke malversaties in onze wereld. Na dit betoog gaf Edwin ons nog een aantal casus van taxaties waarin hij duidelijk maakte hoe berekeningen volgens de nieuwe vaste richtlijnen geproduceerd kunnen worden. Door zijn fraaie manier presenteren en de heldere sheets gaf Edwin echt meerwaarde aan deze bijeenkomst. Na afloop van zijn betoog werd er nog gezellig na-geborreld bij De Cacaofabriek begeleid door een smaakvol Walking Diner.