Thema-bijeenkomst reïnventing construction

Jaarvergadering

Bij aanvang van de Jaarvergadering in zaal De Koning in Helmond zijn van de 38 aangemelde leden er 25 aanwezig. Later druppelt de rest alsnog binnen. Allemaal belangrijke afspraken! Eerst en vooral wordt het financieel verslag vastgesteld. Na een jaar met allerlei activiteiten is er nog een bescheiden plus in kas. Maikel en Bas stellen zich beschikbaar om wederom de functie van kascontroleur op zich te nemen. De jaarvergadering wordt vlot afgerond en als er verder geen vragen zijn wordt overgegaan naar het afscheid nemen van bestuursleden. Steffen, Pieter en David nemen afscheid en worden bedankt voor hun werkzaamheden met een dankwoord voor hun inzet en met bloemen. Het nieuwe bestuur heeft zich reeds aangemeld en bestaat uit Sylvia van Baalen, Bart Antonius en Henri van de Kerkhof. De data van de nieuwe activiteiten voor dit jaar onder het nieuwe bestuur zijn: allemaal donderdagen: 14 juni, 20 september en 22 november.

Het opnieuw uitvinden van bouwen: Reinventing construction

Lezing door Jan Willen van de Groep van Factory Zero Bouwen en renoveren moet sneller, goedkoper en duurzamer. Dat vraagt om een radicale verandering van de heersende bouwpraktijk; van het traditionele ambacht naar de toepassing van 21e eeuwse technologie. Voor Factory Zero uit Tiel zijn design, innovatie en de toepassing van industriële productieprocessen de basis voor het creëren van ongekende klantwaarde. Hiermee vult Factory Zero een gat tussen enerzijds de bouwer, die gefocust is op het leveren van productiecapaciteit, en anderzijds de industrie, die gefocust is op massaproductie van op zichzelf staande bouwproducten. Factory Zero is ervan overtuigd dat alle Nederlandse huishoudens binnen 20 jaar in een energieneutrale woning kunnen wonen en dat wij binnen 5 jaar kunnen uitgroeien tot grootste concurrent van het fossiele energiebedrijf. Aldus het betoog van Jan Willem van de Groep.

Energieneutraal bouwen: Het doel van factory zero

Met modulaire systemen streeft Factor Zero haar doel na: energieneutraal wonen. Hiervoor is veel nieuw beleid nodig . Om de milieudoelstellingen te halen moeten in 30 jaar 500.000 gebouwen per jaar energieneutraal gemaakt worden, een hele opgave volgens Jan Willem. Die in een helder betoog uiteenzet hoe we dat moeten realiseren. Tegelijk heeft hij zijn twijfels over de haalbaarheid. Met name gevelopeningen en deuren zijn verspillende factoren. Waarom ontwerpen we voordeuren niet als koelkastdeuren vraag hij zich af? Simpeler, goedkoper en doeltreffender. Ook te dure warmtepompen bevorderen de broodnodige versnelling niet. Deze kosten nu zo’n € 6000,– en moeten in prijs volgens hem een factor ¾ omlaag.

Onvoldoende innovatie in de bouw

Er moet iets gebeuren omdat de bouw nu onvoldoende innoveert, puur vanwege de productiviteit. De grote opgaves zitten in:
  • Energiebesparing
  • Grondstoffen
  • Gezonde gebouwen
  • Verder komen er minder handjes in de bouw. Ook personeelsgebrek in de toekomst is een van de redenen dat er geïnnoveerd moet worden. Bijvoorbeeld met complete verwarmingsunits die aan de buitenkant van de woning bevestigd worden. Deze kunnen dan ook gerepareerd en onderhouden worden zonder dat de woning betreden hoeft te worden. Voorts moet de warmtevraag van woningen omlaag , de woningen moeten beter geïsoleerd worden etc. Woningbouwverenigingen kunnen hierop anticiperen door een grootschalige aanpak en betere proposities voor de particulier. Met bescheiden budgetten kunnen corporaties al heel veel winnen. In regionale kaarten wordt momenteel vastgelegd wanneer in gebieden ‘het gas er af gaat’. Lang van te voren worden mensen gewaarschuwd dat er iets wijzigt. Woningcorporaties kunnen werken met energieprestatiecontracten van € 150,– daardoor ontstaat een investeringsruimte van € 35.000,– is becijferd door Factory Zero. Om BENG (bijna energieneutrale gebouwen) te realiseren hoef je niet altijd te slopen. Renoveren is in vele gevallen beter volgens Jan Willem. Volgens Factory Zero wordt er nog te veel ingewikkeld technisch werk verricht op de bouwplaats. Dit kan beter prefab plaatsvinden. Jan Willem betoogt dat op termijn de laatste metselaars gesignaleerd worden op de bouwplaats en dat we meer prefab organiseren met nieuwe materialen. Bijvoorbeeld kozijnloos bouwen en vooral met lichtere materialen.

    Creatief denken

    Maak nooit wat de klant vraagt, kijk naar Steve Jobs, Henry Ford en Walt Disney deze mensen bedachten oplossingen voor morgen of overmorgen. Dit soort creatieve denkers hebben we nodig in de bouw. En zo ging het betoog van Jan Willem nog een tijd door. Met een geïnteresseerd luisterend publiek. Na een rondje vragen stellen sluit hij zijn verhaal af. Een goed verhaal en een andere visie op bouwen en energie. Dat we er nog lang niet zijn en dat de oplossingen van nu slechts een begin zijn mag duidelijk zijn. Maar elke stap is er een! Daarna heeft iedereen genoten van het buffet van De Koning en zien we uit naar de bijeenkomst van 14 juni waarvan de locatie nog niet bekend is. Informatie daarover volgt binnenkort.