ALV met presentatie Didam-arrest en circulair bouwen

Op donderdag 21 april 2022 vond de 1e activiteit van 2022 weer plaats, zoals normaal gebruikelijk met de ALV en voorzien van inhoudelijke sprekers

Deze bijeenkomst vond plaats in WestEnd. De 1e presentatie werd verzorgd door eigen lid Irene van Geel samen met haar collega Jochem van Santvoort van Goorts +Coppens Advocaten met actuele informatie over het Didam-arrest.

In het ‘Didam’-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat overheden (waaronder dus ook de gemeente) bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan (potentiële) gegadigden om tot aankoop over te gaan. Dat betekent dat overheden niet zonder meer vrij zijn om grond te verkopen aan een partij naar keuze. Overheden moeten gelijke kansen bieden bij uitgifte van grond.

Bijzonder interessant om hier nadere uitleg over te krijgen van Jochem. Onder de leden waren ook veel vragen waarop hij ons van antwoorden kon voorzien, hoewel er ook nog onduidelijkheden zijn over hoe bepaalde casussen in de praktijk zullen uitpakken 

De 2e presentatie ging over circulair bouwen door Charlotte Ernst. Zij is samen met haar zus mede initiator van “Hof van Cartesius”, een initiatief voor circulair bouwen in Utrecht voor en door creatieve en duurzame ondernemers.

Het Hof van Cartesius opende eind 2017 de 1e 2 paviljoens met 25 ondernemers. Sinds 2021 zijn ze met 3500 m2 werkruimte in 8 paviljoens en ruim 1500 m2 groene buitenruimte uitgegroeid tot een proeftuin van circulair en groen ondernemen. 

Naast de 90% circulaire bouw zet Het Hof energie, afval en de collectieve tuin duurzaam neer. Het Hof is gasloos en wekt zelf 40.000 kWh stroom op.

Zeer interessant om te zien hoe een dergelijk project daadwerkelijk tot stand is gekomen, tegen welke uitdagingen zij aanliepen en hoe met het opgedane inzicht weer wordt gewerkt aan een volgende fase.

We sloten de interessante bijeenkomst af met een gezellig diner.