ALV met presentatie circulair bouwen en aanbesteden

Donderdag 2 maart hadden we een interessante bijeenkomst met Wouter Roemaat van Alba Concepts over circulair bouwen en aanbesteden, gevolgd door onze jaarlijkse ledenvergadering. We sloten de avond af met een gezellig diner bij Warande Park Restaurant in Helmond.

Nederland zet in op een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Het betekent dat we binnen 30 jaar moeten overstappen op een andere en vooral slimmere manier van ontwerpen. Wat betekent circulair bouwen? Hoe maken we circulair bouwen praktisch? Hoe stellen we de juiste circulaire uitvraag aan de markt? Hoe maak je circulariteit meetbaar? En wat is de impact van circulariteit op bouw- en investeringskosten? Allemaal vragen die leven in de vastgoedmarkt.

Met behulp van de Building Circularity Index© (BCI) kun je het circulariteitsniveau van gebouwen meten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de herkomst van materialen, toekomstscenario en losmaakbaarheid, zodat in het ontwerp- en bouwproces wordt gestuurd op circulariteit om zo te komen tot een toekomstbestendig gebouw.